Avís legal

1. Titularitat del domini

En compliment de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), s'informa als usuaris que la titularitat d'aquest domini és del:

• Titular: LAIA ROCA QUEROL

• CIF: 39372335S

• Domicili: c/ Salt, 17 - 08180 Moià (Barcelona)

• Tel. (+34) 629 587 112

• Correu electrònic: laia@laiaroca.com

D'ara endavant s'identifiqués a les professionals titulars del negoci amb la denominació comercial LAIA ROCA QUEROL .

L'accés i la utilització del Lloc web atribueix la condició d'usuari del Lloc web (d'ara endavant, el "Usuari") i implica l'acceptació de totes les condicions incloses en aquest Avís Legal així com de les seves modificacions, atès que LAIA ROCA QUEROL es reserva la facultat d'efectuar, a qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions de la informació continguda a la web, de la configuració i de la presentació d'aquesta i de les condicions d'accés.

Per tant, l'Usuari ha de llegir sempre el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què accedeixi al Lloc web, ja que aquest i les seves condicions d'ús recollides en el present Avís Legal poden sofrir modificacions. En qualsevol cas el mer fet de l'ús i navegació pel Lloc web suposarà sempre l'acceptació com a Usuari sense cap tipus de reserves de totes i cadascuna de les condicions generals d'accés i ús presents.

2. Propietat intel·lectual i industrial

Tots els continguts existents a la web, com poden ser a títol merament enunciatiu i no limitatiu, els textos, fotografies, gràfics, vídeos, imatges, icones, tecnologia, programari, links i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font, són propietat LAIA ROCA QUEROL que disposa si escau del dret d'ús i explotació i, en tal sentit, es converteixen en obres protegides per la legislació aplicable en matèria de propietat intel·lectual i industrial, nacional i internacional vigent a cada moment, per la qual cosa no puguin entendre's cedits a l'Usuari web cap dels drets d'explotació reconeguts per la normativa vigent en matèria de propietat intel·lectual sobre els mateix.

Per tant sobre la base de la legislació en matèria de propietat intel·lectual i les disposicions vigents a cada moment, queda terminantment prohibida l'explotació total o parcial de qualsevol dels continguts que apareixen a la web així com la còpia, reproducció, adaptació, modificació o transformació dels continguts de la web i si escau la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels Continguts, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització expressa i per escrit LAIA ROCA QUEROL .

Les marques, noms comercials o signes distintius són titularitat de LAIA ROCA QUEROL sense que pugui entendre's que l'accés al Lloc web atribueixi cap dret sobre les citades marques, noms comercials i/o signes distintius.

Per tant el simple accés per l'Usuari a la web, comporta el seu compromís a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat de LAIA ROCA QUEROL

3. Hiperenlaces i/o Links

Entre els continguts existents a la web, podrien incloure's incloure's enllaços amb altres webs gestionades per tercers, a fi de facilitar l'accés de l'usuari a la informació intercanviable a través d'Internet.

LAIA ROCA QUEROL no es responsabilitza de l'existència d'enllaços entre tercers i altres webs alienes a LAIA ROCA QUEROL i els enllaços que es poguessin facilitar a través de la web tenen finalitats informatives per a l'usuari de la web, però en cap cas situarien a LAIA ROCA QUEROL en una posició de garant i/o de part oferent dels serveis i/o informació que es puguin oferir a tercers per mitjà dels enllaços i per tant LAIA ROCA QUEROL no es fa responsable pels danys produïts per la ilicitud, qualitat, desactualización, indisponibilidad, error i inutilitat dels continguts i/o serveis dels Llocs Enllaçats ni per qualsevol altre dany.

Per tant LAIA ROCA QUEROL s'eximeix de qualsevol responsabilitat pels serveis i/o informació que es presti en altres pàgines web enllaçades amb aquesta web. Advertir a l'Usuari que en el cas que consideri que existeix un Lloc Enllaçat amb continguts il·lícits o inadequats podrà comunicar-li-ho a LAIA ROCA QUEROL mitjançant correu electrònic.

Finalment, queda prohibida la introducció de hiperenlaces amb finalitats publicitàries, comercials o d'associació a pàgines web alienes a LAIA ROCA QUEROL que permetin l'accés a la web de LAIA ROCA QUEROL sense consentiment i/o autorització expressa. En el cas de la seva autorització per part de LAIA ROCA QUEROL s'establirà les condicions per introduir enllaços des de les seves pàgines al lloc web de LAIA ROCA QUEROL .

4. Condicions d'ús del Lloc web

4.1 General

L'Usuari reconeix i accepta que l'accés i ús del Lloc web és lliure i voluntària realitzant-se sota la seva exclusiva responsabilitat.

Per tant l'Usuari s'obliga a utilitzar la web de forma correcta i lícita de conformitat amb la Llei, el present Avís Legal i la bona fe i l'ordre públic, abstenint-se d'utilitzar la web de qualsevol forma que pugui impedir, danyar o deteriorar el normal funcionament, els béns i drets i interessos de LAIA ROCA QUEROL els seus proveïdors, la resta d'usuaris o, en general, de qualsevol tercer o que de qualsevol altra forma sobrecarreguin, danyin o inutilitzin les xarxes, servidors i altres equips informàtics (maquinari) o productes i aplicacions informàtiques (programari) de LAIA ROCA QUEROL o de tercers, per la qual cosa l'Usuari respondrà enfront de LAIA ROCA QUEROL o enfront de tercers de qualssevol danys i perjudicis que poguessin causar-se com a conseqüència de l'incompliment d'aquestes obligacions.

Durant la utilització del lloc web per l'Usuari, quedaran també prohibides de forma enunciativa però no limitatiu, les següents accions, que podran ser modificades:

La utilització de virus informàtics o qualsevol arxiu o programa dissenyat per interrompre, danyar, o limitar el funcionament de la web, de qualsevol dels serveis o xarxes de LAIA ROCA QUEROL de qualsevol programari, maquinari o equip de telecomunicacions, o danyar o obtenir accés no autoritzat a les dades o una altra informació de LAIA ROCA QUEROL o qualsevol tercer.

Suplantar identitats, interferir o interrompre el servei, servidors o xarxes connectades als serveis o incomplir qualsevol dels requisits o regulacions de xarxes connectades als serveis.

Prohibició d'utilitzar identitats falses, i suplantar la identitat d'uns altres en la utilització de la web o de qualsevol dels seus serveis, així com la utilització de contrasenyes o claus d'accés de tercers o de qualsevol altra forma.

Falsificar o alterar qualsevol informació de LAIA ROCA QUEROL

La prohibició d'introduir, emmagatzemar o difondre, a la web o des d'aquesta, qualsevol informació contrària a la llei, normes, costums i ordre publico, així com qualsevol material que pugui ser difamatori, injurioso, obscè, amenaçador, xenòfob, incitador a la violència, a la discriminació per raó de raça, sexe, ideologia, religió o que de qualsevol forma, atempti contra la moral, l'ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, l'honor, la intimitat o la imatge de tercers i, en general, la normativa vigent.

No realitzar activitats publicitàries o d'explotació comercial a través de la web, i no utilitzar els continguts i la informació per remetre publicitat, enviar missatges amb qualsevol altra fi comercial ni per recollir o emmagatzemar dades personals de tercers.

Col·laborar amb un tercer per realitzar qualsevol de les conductes descrites.

4.2 En relació amb els continguts i la Propietat intel·lectual i industrial, a part de les manifestades en el corresponent apartat les següents:

No reproduir de cap manera, ni tan sols mitjançant un hiperenlace, la web de LAIA ROCA QUEROL ni cap dels seus continguts, si no és mitjançant autorització expressa i per escrit de LAIA ROCA QUEROL

No suprimir, eludir o manipular el copyright i altres dades identificatives dels drets dels seus titulars incorporats als continguts, així com els dispositius tècnics de protecció, o qualssevol dels mecanismes d'informació que puguin contenir els continguts.

No alterar, reprogramar, modificar, adaptar ni traduir el codi font d'aquesta pàgina web.

Es considerarà còpia no autoritzada qualsevol reproducció parcial o total del codi font de la pàgina web en qualsevol suport.

Estarà prohibit també, reproduir o copiar per a ús privat els Continguts que puguin ser considerats com a programari o base de dades de conformitat amb la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual, així com la seva comunicació pública o posada a la disposició de tercers quan aquests actes impliquin necessàriament la reproducció per part de l'Usuari o d'un tercer

No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant la web qualsevol contingut que infringeixi drets de propietat intel·lectual, industrial o secrets empresarials de tercers i, en general, cap contingut del com no ostentarà, de conformitat amb la llei, el dret a posar a la disposició de tercers.

Col·laborar amb un tercer a realitzar qualsevol de les conductes descrites.

5. Exclusió de responsabilitat

LAIA ROCA QUEROL en cap cas serà responsable de les circumstàncies que a continuació es relacionen, a titulo enunciatiu i no limitatiu, ni tampoc dels danys que es puguin derivar.

LAIA ROCA QUEROL no assumeix cap responsabilitat pel retard, esborrat, lliurament erroni, o fallada en guardar comunicacions d'Usuaris o configuracions personals.

LAIA ROCA QUEROL tampoc es responsabilitza de les decisions preses a partir de la informació subministrada en el Lloc web ni dels danys i perjudicis produïts en l'Usuari o tercers amb motiu d'actuacions que tinguin com a únic fonament la informació obtinguda en el Lloc web.

LAIA ROCA QUEROL es reserva el dret a negar a proporcionar el servei a qualsevol persona per qualsevol motiu i/o interrompre el servei íntegrament o en part a qualsevol moment, amb o sense preavís.

La utilització del Lloc web està subjecta a tota la normativa aplicable i l'Usuari serà l'únic responsable del contingut de les seves comunicacions a través del Lloc web.

L'accés al Lloc web no implica l'obligació per part de LAIA ROCA QUEROL de controlar l'absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic nociu. Correspon a l'Usuari, en tot cas, la disponibilitat d'eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius.

LAIA ROCA QUEROL no es responsabilitza dels danys produïts en els equips informàtics dels Usuaris o de tercers durant la prestació del servei del Lloc web.

LAIA ROCA QUEROL no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin derivar-se de l'accés o ús dels Continguts o del Lloc web.

LAIA ROCA QUEROL no serà responsable tampoc de:

Els possibles errors de seguretat que es poguessin produir pel fet d'utilitzar ordinadors infectats per virus informàtics;

De l'ús per part de tercers d'elements propietat de LAIA ROCA QUEROL que confonguin la seva personalitat;

Les infraccions dels drets de propietat industrial i intel·lectual per part de tercers;

Dels incompliments de tercers que puguin afectar als usuaris de la web de LAIA ROCA QUEROL ;

La falta de funcionament de la web o d'algun dels seus serveis per causes alienes de LAIA ROCA QUEROL

Les conseqüències derivades del mal funcionament del navegador o per ús de versions no actualitzades d'aquest.

L'existència de virus, programes maliciosos o lesius en els Continguts.

De l'ús il·lícit, negligent, fraudulent, contrari als termes del present Avís Legal, o a la bona fe i l'ordre públic, del Lloc web o els seus Continguts, per part dels Usuaris.

Els danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts en l'Usuari que portin causa de fallades o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions, fallades informàtiques o altres sistemes electrònics que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei del Lloc web durant la prestació del mateix o amb caràcter previ.

En referència als continguts i serveis enllaçats a través del Lloc web ens remetem a l'establert a l'apartat 3 del present avís legal referent als Hiperenlaces i/o Links.

6. Consultes, reclamacions i comunicació d'activitats de caràcter il·lícit i inadequat

Per a qualsevol suggeriment, consulta, queixa o reclamació, l'usuari pot dirigir-se de LAIA ROCA QUEROL a través dels canals de comunicació actuals o futurs que determini a cada moment, tals com:

Domicili: c/ Salt, 17 - 08180 Moià (Barcelona)

Tel. (+34) 629 587 112

Correu electrònic: laia@laiaroca.com

Referits canals de comunicació també seran vàlids per a la comunicació per part de qualsevol Usuari que tingués coneixement que els Llocs Enllaçats remeten a pàgines els continguts de les quals o serveis són il·lícits, nocius, denigrantes, violents o contraris a la moral podrà posar-se en contacte amb LAIA ROCA QUEROL

D'altra banda la recepció per part DE LAIA ROCA QUEROL de qualsevol comunicació no suposarà, segons el que es disposa en la Llei 34/2002, el coneixement efectiu de les activitats i/o continguts indicats per l'Usuari com a comunicant.

7. Legislació i jurisdicció competent

El present Avís Legal es regeix en tots i cadascun dels seus extrems per la legislació nacional vigent a cada moment per a la resolució de qualsevol controvèrsia en relació amb el present Avís Legal o la relació entre les mateixes.

En el cas que sorgeixi qualsevol conflicte o discrepància en la interpretació o aplicació de les condicions legals presents, els jutjats o tribunals que, si escau, coneixeran l'assumpte, seran els que disposin la normativa legal aplicable en matèria de jurisdicció competent, però que en el cas que l'Usuari tingui el seu domicili fora d'Espanya, ambdues parts se sotmeten amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pogués correspondre, en els Jutjats i Tribunals de Manresa.

© 2020 Laia Roca - c/ Salt 17,  Moià - 08180
Creado con Webnode Cookies
¡Crea tu página web gratis! Esta página web fue creada con Webnode. Crea tu propia web gratis hoy mismo! Comenzar